הסכם ממון

הסכם ממון מאפשר לבני הזוג, בין אם עומדים להינשא ובין אם הם חיים כידועים בציבור, לקבוע כיצד ברצונם לחלק את הרכוש המשותף חלילה ויחליטו להיפרד.

הסכם ממון מאפשר לבני הזוג, בין אם עומדים להינשא ובין אם הם חיים כידועים בציבור, לקבוע כיצד ברצונם לחלק את הרכוש המשותף שנצבר במהלך החיים המשותפים במידה וחלילה יחליטו להיפרד.

הסכם ממון מסדיר את ההיבטים הכלכליים של החיים המשותפים וקובע באילו נכסים יחול שיתוף ובאילו נכסים תחול הפרדה רכושית, הן במהלך החיים המשותפים והן במועד פקיעתם. עריכת הסכם ממון מאפשרת להגדיר מה יקרה בשעה שמי מבני הזוג יחליט שברצונו להיפרד וכל זאת על מנת לקצר ולפשט את הליך הפרידה/גירושין העתידי.

חשוב להבין, כי, הסכם הממון אינו "מוצר מדף", אלא נערך ומותאם לצרכי בני הזוג הספציפי ורצונותיהם.

חשיבותו של הסכם ממון בכך שהוא מאפשר לצד ה"חזק" יותר מבחינה כלכלית להיות שקט שלא נישאו לו מטעמי נוחות ומתוך שיקולים כלכליים; כמו"כ, הסכם ממון מספק הגנה מפני דרישות לא הגיוניות או סחטניות של בן הזוג במקרה של פרידה ומונע וקרבות ארוכים, מכוערים ויקרים על רכוש בעת הפרידה, ואם מדבר בפרק ב', הוא מאפשר לשמור על זכויות הילדים מן הקשר הקודם.

על זוגות נשואים (שלא חתמו על הסכם ממון) חל חוק יחסי ממון, הקובע את הסדר איזון המשאבים. יחד עם זאת, על אף לשונו הברורה של החוק, פסיקת בתי המשפט מאפשרת בנסיבות מסוימות לבן זוג לטעון, כי הוא זכאי לחלק מהנכסים החיצוניים של בן הזוג האחר ואף לפסוק כך.

באשר לידועים בציבור, או לזוגות שנישאו לפני 1.1.74, אשר חוק יחסי ממון אינו חל עליהם –  אלה חוסים תחת הלכת השיתוף.

לפיכך, אם זוג חי יחד כידועים בציבור ולאחד מבני הזוג יש נכס או רכוש שהוא לא מעוניין לחלוק בו במהלך החיים המשותפים או במקרה של פרידה, מומלץ שיעשה הסכם ממון.

הסכם הממון יכול לקבוע הסדר שישקף את רצון הצדדים לחלוקת הרכוש במועד פקיעת הקשר.

לדוגמה, ניתן לקבוע בהסכם הממון מהו הרכוש המשותף של בני הזוג ומהו הרכוש הנפרד. הסכם הממון מאפשר לבני הזוג לקבוע להחליט האם לאחר מספר שנות נישואין יהפוך כל הרכוש או חלק מהרכוש שהיה נפרד לרכוש משותף, כיצד יחולקו הזכויות הפנסיוניות והסוציאליות של כל אחד מבני הזוג ועוד.

הסכם ממון אינו מהווה תחליף לצוואה וצוואה אינה מהווה תחליף להסכם ממון. הסכם ממון מסדיר את העניינים הרכושיים בין בני הזוג במהלך חייהם.

צוואה, מסדירה את חלוקת הרכוש של המצווה (העיזבון) לא רק ביחס לבן הזוג, אלא גם ביחס לילדים ולכל אדם אחר אשר המצווה מעוניין להוריש לו מרכושו.

מאחר וצוואה היא מסמך משלים להסכם הממון, המצווה מה יעשה בעיזבון בהתחשב ועל פי הוראות הסכם הממון, לכן, הצוואה אינה יכולה לסתור את הוראות הסכם הממון.

על מנת לערוך הסכם ממון יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום, אשר יערוך את ההסכם בהתאם להסכמות בין בני הזוג ולצרכיהם. את ההסכם החתום יש לאשר בפני ביהמ"ש על מנת שיקבל תוקף משפטי.

שתפו עם חברים