חטיפת ילדים

הקלות בה ניתן לעבור בן מדינות יכולה גם להוות את הסיוט הגדול ביותר של כל הורה בעיצומו של סכסוך משמורת. אחד ההורים יכול לחטוף את הילד המשותף למדינה אחרת.

במציאות בה העולם הפך להיות כפר גלובאלי קטן, כל מי שיש בידו דרכון בתוקף וידו משגת לרכוש כרטיס טיסה, ימצא עצמו כעבור שעות לא רבות במדינה אחרת.

הקלות בה ניתן לעבור ממדינה למדינה יכולה גם להוות את הסיוט הגדול ביותר של כל הורה המצוי בעיצומו של סכסוך משמורת או בעיצומה של מחלוקת שעניינה מקום המגורים של הילד המשותף, שכן אחד ההורים יכול לנצל את הקלות הזו, לפעול באופן חד צדדי ולחטוף את הילד המשותף למדינה בו הוא מעוניין להתגורר, וזאת ללא הסכמת ההורה האחר ותוך הפרת זכויות המשמורת שלו.

מה עושים?

במצב שכזה, יכול ההורה, אשר הילד נחטף ממשמורתו לפנות ולבקש להשיבו, מכוחו של חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א- 1991ובלבד שלא חלפה שנה ממועד החטיפה ושלילד לא מלאו 16 שנה.

תכלית חוק אמנת האג להעניק סעד יעיל ומהיר באמצעות שיתוף פעולה בין מדינות העולם, החתומות על האמנה, על מנת להשיב את הילד החטוף למדינה ממנה הורחק או שאליה לא הוחזר, שלא כדין.

כדי שהאמנה תחול צריכים להתקיים שלושה תנאי סף:

א. זכויות המשמורת הופרו, בין אם אלה ניתנו בידי ההורה הנחטף מכוח דין, החלטה שיפוטית או מנהלית או מכוחו של הסכם, שקיבל תוקף משפטי עפ"י דין המדינה ממנה הורחק הילד.

ב. הילד הורחק ממקום מגוריו הרגיל.

ג. ההורה "הנחטף" הפעיל את זכויות המשמורת במועד החטיפה, או שאלה היו אמורות להיות מופעלות לולא החטיפה.

מקום המגורים הרגיל, אשר אינו מוגדר באמנה, משקף את מציאות חייו הנמשכת של הילד מנקודת מבטו של הילד והמקום בו התגורר, תוך בחינת חיי היומיום שלו כפי שהתנהלו לפני  החטיפה ולא מדובר בביטוי טכני.

קיימים בחוק אמנת האג חריגים אשר בהתקיימם, לא יוחזר הילד למדינה ממנה נחטף. למשל: אם הורה שבידו זכות המשמורת לא הפעיל אותה בעת החטיפה, אם ההורה המשמורן הסכים מראש להרחקת הילד מביתו או במקרה בו ההורה המשמורן ולא פעל להחזרת הילד ובכך למעשה השלים בדיעבד עם החטיפה.

חריג נוסף, אשר בהתקיימו לא יושב הילד למדינה ממנה נחטף, הוא כאשר קיים חשש חמור שהחזרתו של הילד לאותה מדינה תחשוף אותו לנזק פיזי, פסיכולוגי או שתעמיד אותו במצב בלתי נסבל. אפשרות נוספת, היא כאשר הילד הגיע לגיל ולרמת בגרות שיש להתחשב בהן והוא מביע את התנגדותו להחזרתו. דעתו זו תובא בחשבון.

אם ההורה החוטף, המתנגד להחזרת הילד למדינה ממנה נחטף לא הצליח להוכיח את קיומו של אחד החריגים, חובה על ביהמ"ש להורות על השבת הקטין.

שתפו עם חברים