התרת נישואין

התרת נישואין היא הדרך באמצעותה בני זוג נשואים, שאינם בני אותה דת, או במקרה בו שניהם לא שייכים לעדה דתית כלשהי (יהדות, נצרות, אסלאם והדת הדרוזית), יכולים להתגרש

כל עוד לא ניתן פסק דין המורה על התרת הנישואין, בני הזוג ימשיכו להיות רשומים כנשואים במשרד הפנים ולא יוכלו להינשא בשנית.
הליך התרת נישואין אינו רלבנטי לבני זוג נשואים המשתייכים לאותה דת, שכן עליהם להתגרש פ"י הדין הדתי אליו הם משתייכים.
על מנת שזוג יוכל להתגרש באמצעות הליך של התרת נישואין צריכים להתקיים שני תנאים:
1. כל אחד מבני הזוג בן דת אחרת או שאחד מהם אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, אסלאם, נצרות והדת הדרוזית).
2. זיקה לישראל, עפ"י התנאים הקבועים בחוק.
כיצד מתנהל הליך התרת הנישואין?
ראשית, המבקש להתגרש צריך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתרת נישואין.
לאחר מכן, סגן נשיא בית המשפט לענייני משפחה יפנה אל ראש העדה הדתית שאליה משתייך כל אחד מבני הזוג, על מנת שיקבע אם יש צורך בגירושין על פי אותה דת.
תשובתו של ראש העדה הדתית תימסר לבית המשפט לענייני משפחה בתוך כשלושה חודשים ממועד הפנייה אליו.
אם נקבע כי יש צורך בגירושין על פי הדין הדתי, יעביר בימ"ש לענייני משפחה את הבקשה להתרת נישואין לבית הדין הדתי אשר יהיו לו כל הסמכויות הנלוות בחוק לצורך ביצוע הגירושין, מלבד בענייני הרכוש, המשמורת והמזונות הסמכות תהיה של בית המשפט לענייני משפחה.
אם ראש העדה הדתי יקבע כי אין צורך בגירושין על פי הדין הדתי, הליך התרת נישואין יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

שתפו עם חברים