ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

אותו אדם, המכונה "ממנה", בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען בוחר מרצונו מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר תחול התדרדרות במצבו, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ושכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו וכיוצ"ב.  

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של "מיופה כוח" שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח.

ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מה יהיה היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם ומי יכריע במקרה של מחלוקת בין מיופיי הכוח.

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים, הקשורים לרווחתו של אדם, לבריאותו וכיוצ"ב ובענייני רכוש, הקשורים לטיפול בכלל נכסיו.

שתפו עם חברים